Általános használati feltételek

A BONDUELLE MEDIACENTER ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEI


Üdvözöljük a BONDUELLE Mediacenter webhelyen! A webhely használatával Ön elismeri, hogy elolvasta ezt a dokumentumot, és vállalja, hogy azt tiszteletben tartja. Ennek a dokumentumnak többek között az a célja, hogy tájékoztassa Önt a betartandó szellemi tulajdonjogokról, valamint a webhely működtetése kapcsán az Önre vonatkozó adatok gyűjtési és feldolgozási eljárásáról. Ennek a dokumentumnak a tartalma változhat; ezért kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg.

1. BELÉPÉS A WEBHELYRE

Az engedélyezett felhasználó az a természetes személy, aki elektromos üzenetben egy azonosítót kapott, amellyel beléphet a https://mediacenter.bonduelle.com, webhelyre. Az azonosító és a jelszó szigorúan személyes, és nem adható át harmadik félnek.

A BONDUELLE Mediacenter fenntartja a jogot arra, hogy ne adjon helyt a regisztrációs kérelemnek. Az indoklás nélküli elutasítást e-mailben kapja meg a kérelmező az űrlapon megadott e-mail címre. A kérelmező által megadott információkat a BONDUELLE Mediacenter webhely nem használja fel, kivéve nem személyre szabott statisztikai célokra. A BONDUELLE Mediacenter fenntartja a jogot arra, hogy ideiglenesen vagy véglegesen előzetes értesítés nélkül megszakítsa az engedélyezett felhasználó hozzáférését a webhelyhez.

A felhasználó vállalja, hogy ekkor nem használja tovább a már letöltött vagy bármilyen más hordozóra másolt miniatűröket és/vagy fényképeket.

2. A WEBHELY TARTALMA

Ön tudomásul veszi, hogy ezeket az információkat kizárólag saját felelősségére használja. A BONDUELLE mindent megtesz annak érdekében, hogy elérhető és ellenőrzött információkat és/vagy eszközöket bocsásson a rendelkezésére, de nem vállal felelősséget a hibákért, az információk hiányáért és/vagy vírus jelenlétéért a webhelyén.

3. MÁSOK TISZTELETE

A BONDUELLE Mediacenter webhely felhasználójaként Ön köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat, ideértve az adatvédelmi törvény rendelkezéseit, amelyek megsértése büntetőjogi felelősségre vonással jár.

Tartózkodnia kell többek között az Ön számára elérhető személyes információk gyűjtésétől, visszaéléstől, és általában minden olyan cselekménytől, amely bármely természetes vagy jogi személy, ideértve a BONDUELLE-t is, magánéletét, becsületét, érzékenységét, márkaarculatát, hírnevét sértheti, kerülve minden rágalmazó, provokatív, rosszindulatú, becsmérlő vagy fenyegető megjegyzést bármely hordozón.

4. A SZELLEMI TULAJDONJOGOK TISZTELETBEN TARTÁSA

Az általános struktúra, a webhely, valamint ezen belül a szövegek, adatbázisok, képek, know-how-k, és a BONDUELLE Mediacenter webhely összes többi alkotóeleme a BONDUELLE kizárólagos tulajdonát képezi. Ugyanígy a védjegyek, valamint minden védjegyként, kereskedelmi névként, eredetmegjelölésként, márkanévként, domainnévként bejelentett vagy regisztrált jelölés, vagy általában véve bármely szerzői jogi védelem alatt álló tartalom, ideértve a webhelyen található logókat is, a BONDUELLE kizárólagos tulajdonát képezik, és jogosulatlan harmadik fél általi felhasználásuk szigorúan tilos. A webhely szoftverei továbbra is az Algoba Systems cég, a BONDUELLE szolgáltatójának tulajdonát képezik. Tilos ennek a webhelynek, és/vagy a teljesség igénye nélkül felsorolt egyéb megkülönböztető jelöléseknek és /vagy bármely szövegnek, adatbázisnak, képnek, know-how-nak vagy egyéb, bármilyen szellemi tulajdonjog által védett elemnek bármilyen eljárással történő részleges és/vagy teljes ábrázolása, teljes és/vagy részleges sokszorosítása teljes és/vagy részleges módosítása a BONDUELLE kifejezett engedélye nélkül, és a szellemi tulajdon védelméről szóló törvény L.335-2. bekezdése szerinti hamisítás bűncselekménynek minősül. A BONDUELLE kifejezett engedélye nélkül tehát tilos a webhely, a védjegyek, megkülönböztető jelzések és bármely más, bármilyen szellemi tulajdonjog által védett elem teljes vagy részleges reprodukciója, teljes és/vagy részleges ábrázolása, teljes és/vagy részleges módosítása, függetlenül a felhasználás módjától és hordozójától, és a szellemi tulajdon védelméről szóló törvény L.335-2. bekezdése alapján bűncselekménynek minősül.

5. TARTALOM ELHELYEZÉSE A BONDUELLE MEDIACENTER WEBHELYEN

A BONDUELLE Mediacenter webhelyén elhelyezett bármely dokumentumnak (fénykép, videó, PDF, PPT stb.) meg kell adni a címét, leíró mezőit és a kötelező megjegyzéseket (szerzői jog, használati jogok, felhasználási terület, dátum stb.)

6. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A felhasználó vállalja, hogy:

  • Nem közli harmadik féllel a BONDUELLE Mediacenter belépési azonosítóját
  • Elolvassa a médiumok használati feltételeit (hordozó, időtartam és terület) és a leírásokban feltüntetett terjesztési korlátaikat, és azokat betartja
  • Nem módosítja a fényképeken szereplő személyeket, termékeket és telephelyeket
  • Előzetes engedély nélkül még részleges másolatot vagy reprodukciót sem készít a BONDUELLE Mediacenter által rendelkezésre bocsátott fényképek egészéről vagy egy részéről
  • Új használat esetén ismét ellenőrzi a média leírása alapján a jogosultságokat, és felveszi a kapcsolatot a BONDUELLE Mediacenter munkatársaival, ha a jogosultságok újratárgyalására van szükség
  • Tiszteletben tartja a fényképek címében és mezőiben szereplő információkat.

7. TECHNIKAI JELLEGŰ INFORMÁCIÓK

A BONDUELLE Mediacenter webhely felhasználójaként Ön elismeri, hogy rendelkezik a webhelyre történő belépéshez és annak használatához szükséges ismeretekkel és eszközökkel. Elismeri annak ellenőrzését, hogy a BONDUELLE Mediacenter webhely által használt számítógépes konfiguráció nem tartalmaz vírusokat és tökéletesen működik. Elismeri, hogy tájékoztatták arról, hogy a BONDUELLE Mediacenter webhely a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető, kivéve a vis maior, az informatikai problémák, a távközlési hálózatok struktúrájával kapcsolatos problémák, vagy más technikai problémák esetét. Karbantartási okokból a BONDUELLE Mediacenter megszakíthatja a hozzáférést a webhelyhez. Törekszik arra, hogy erről előzetesen értesítse a felhasználókat.

8. ADATVÉDELEM

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelemről szóló 1978. január 6-i 78-17 számú, a 2004. augusztus 6-i 2004-801 törvénnyel módosított adatvédelmi törvény (loi relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés) értelmében az Ön által közölt információk, ideértve az ott lévő űrlapok révén lehetővé teszik kéréseinek megválaszolását és kizárólag az adatkezelésért felelős BONDUELLE Mediacenternek szólnak, adminisztratív, kereskedelmi és technikai célokból.

Ön jogosult a regisztrációja során megadott személyes információkhoz való hozzáféréshez, helyesbítéshez és törléshez az alábbi feltételek mellett. Ezen jogait a webhely rendszeradminisztrátoránál bármikor gyakorolhatja, írásban, megküldve nevét, utónevét, telefonszámát és szkennelt személyazonossági dokumentumát a következő e-mail címre: mediacenter-bonduelle@bonduelle.com